Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby

Časopis se zaměřuje na sbírky Českého muzea hudby, které představuje v rozsáhlejších vědeckých a kratších odborných statích. Ty jsou doplněny informatoriem o činnosti muzea a bohatou obrazovou dokumentací. Původní příspěvky jsou recenzované a důsledně česko-anglické. Recenzované stati mají vždy anglický abstrakt. Kromě muzikologie dávají Musicalia prostor také příspěvkům, které hudebněvědná témata zasazují do širších mezioborových souvislostí (výtvarné umění, muzeologie, obecné dějiny apod.). Časopis vychází jako dvojčíslo jednou ročně. Poprvé vyšel v březnu 2009.

Aktuální číslo

2023/15/1-2

ISSN: 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online)
Vedoucí redaktor: Tereza Žůrková


Čísla