Právě vyšlo

Ateliér J. Mulač. Jan a Josef Mulačovi, fotografové kulturního života Prahy 1870–1914

Fotoateliér Jana Mulače představoval pražskou špičku především v 80. a 90. letech 19. století, a to hlavně pro umělce a zanícené vlastence. Největším přínosem Jana Mulače je především jeho úzká spolupráce s Prozatímním a Národním divadlem stejně jako s koncertními interprety domácími i zahraničními. Kromě toho se pohyboval ve společenských kruzích kolem Vojty Náprstka, rodiny Fričovy ad.
         
01
03Rozumím