2012 /67/3

ISSN: 0029-6074
Vedoucí redaktor: PhDr. Luboš Polanský