Červené skvrny na zlatých mincích a možnost jejich alternativního šetrného čištění/Red stains on gold coins and possibility of their gentle removal

Stránky 99-107
Citace WASSERBAUER, Jaromír , KALINA, Lukáš , ZMRZLÝ, Martin a RICHTERA, Lukáš. Červené skvrny na zlatých mincích a možnost jejich alternativního šetrného čištění/Red stains on gold coins and possibility of their gentle removal . Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(3), 99-107. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-3/cervene-skvrny-na-zlatych-mincich-a-moznost-jejich-alternativniho-setrneho-cisteni-red-stains-on-gold-coins-and-possibility-of-their-gentle-removal
Numismatické listy | 2012/67/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím