Zapomenutá medaile s portrétem Vojty Náprstka. Ke 150. výročí myšlenky založení Náprstkova muzea v Praze/Forgotten medal with portrait of Vojta Náprstek.

Stránky 135-142
Citace NOVÁK, Emil. Zapomenutá medaile s portrétem Vojty Náprstka. Ke 150. výročí myšlenky založení Náprstkova muzea v Praze/Forgotten medal with portrait of Vojta Náprstek. Numismatické listy Praha: Národní muzeum, 2012, 67(3), 135-142. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-3/zapomenuta-medaile-s-portretem-vojty-naprstka-ke-150-vyroci-myslenky-zalozeni-naprstkova-muzea-v-praze-forgotten-medal-with-portrait-of-vojta-naprstek
Numismatické listy | 2012/67/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím