Nález pražských grošů ve Staré Boleslavi (okr. Praha-východ)/A hoard of the Prague grossi from Stará Boleslav (Praha-východ district)

Stránky 115-130
Citace JEŘÁBEK, Tomáš. Nález pražských grošů ve Staré Boleslavi (okr. Praha-východ)/A hoard of the Prague grossi from Stará Boleslav (Praha-východ district). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(3), 115-130. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-3/nalez-prazskych-grosu-ve-stare-boleslavi-okr-praha-vychod-a-hoard-of-the-prague-grossi-from-stara-boleslav-praha-vychod-district
Numismatické listy | 2012/67/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím