Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie/A rare variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg and the sixth typological group by Karel Castelin

Stránky 131-134
Citace CIHLÁŘ, Jan. Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie/A rare variety of the Prague grossus struck under John of Luxembourg and the sixth typological group by Karel Castelin. Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(3), 131-134. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-3/vzacna-varianta-prazskeho-grose-jana-lucemburskeho-a-vi-skupina-castelinovy-typologie-a-rare-variety-of-the-prague-grossus-struck-under-john-of-luxembourg-and-the-sixth-typological-group-by-karel-castelin
Numismatické listy | 2012/67/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím