Dva nálezové statéry Alexandra III. Makedonského z území jižní Moravy a z okolí Púchova na Slovensku/Two staters struck under Alexander III of Macedonia found in south Moravia and in the Púchov surroundings (Slovakia)

Stránky 108-114
Citace MILITKÝ, Jiří. Dva nálezové statéry Alexandra III. Makedonského z území jižní Moravy a z okolí Púchova na Slovensku/Two staters struck under Alexander III of Macedonia found in south Moravia and in the Púchov surroundings (Slovakia). Numismatické listy. Praha: Národní muzeum, 2012, 67(3), 108-114. ISSN 0029-6074. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/nl/67-3/dva-nalezove-statery-alexandra-iii-makedonskeho-z-uzemi-jizni-moravy-a-z-okoli-puchova-na-slovensku-two-staters-struck-under-alexander-iii-of-macedonia-found-in-south-moravia-and-in-the-puchov-surroundings-slovakia
Numismatické listy | 2012/67/3

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím