Otakar Ostrčil a Soběslav

Stránky 175-187
Citace KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta . Otakar Ostrčil a Soběslav . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2019, 11(1-2), 175-187. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/11-1-2/otakar-ostrcil-a-sobeslav
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2019/11/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím