Nejranější nahrávky děl Antonína Dvořáka na standardních gramofonových deskách ve fondu Muzea Antonína Dvořáka

Stránky 150-174
DOI 10.37520/muscz.2019.005
Klíčová slova Antonín Dvořák, standard gramophone records, shellac discs, gramophone industry, Antonín Dvořák Museum, Rusalka, Gypsy Songs
Citace KUDLÁČEK, Petr . Nejranější nahrávky děl Antonína Dvořáka na standardních gramofonových deskách ve fondu Muzea Antonína Dvořáka. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2019, 11(1-2), 150-174. DOI: https://doi.org/10.37520/muscz.2019.005. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/11-1-2/nejranejsi-nahravky-del-antonina-dvoraka-na-standardnich-gramofonovych-deskach-ve-fondu-muzea-antonina-dvoraka
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2019/11/1-2

The article deals with a selection of standard gramophone records from the holdings of the National Museum – Antonín Dvořák Museum. The criteria for the selection were the age of the recordings, the material used for making the discs (shellac), and the recording method mechanical). Analysis of the identification marks on the labels served for determination of the time (the recordings in question were made between 1903 and 1916) and place of their origin. Further research on historical perspectives and repertoire is adding to our knowledge about the lives of Czech opera singers (e.g. Bohumil Pták, Málka Bobková, Otakar Mařák, Emil Pollert et al.) and the issuing of recordings of classical music in this country, as well as about the tastes of the period and the popularity of specific compositions by Dvořák.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím