Po stopách Prodané nevěsty na zahraničních jevištích

Stránky 188-193
Citace VIKTOROVÁ, Kateřina . Po stopách Prodané nevěsty na zahraničních jevištích . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2019, 11(1-2), 188-193. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/11-1-2/po-stopach-prodane-nevesty-na-zahranicnich-jevistich
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2019/11/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím