Antonín Dvořák v zápiscích cestovatele Josefa Kořenského a česká společnost v Americe v roce 1893

Stránky 114-149
DOI 10.37520/muscz.2019.004
Klíčová slova Antonín Dvořák, Josef Kořenský, New York, Alfred Baštýř, stereoscopic photography, Czech society in America, 1893, World’s Fair in Chicago, travelogue, diary, Vojta Náprstek
Citace VEJVODOVÁ, Veronika . Antonín Dvořák v zápiscích cestovatele Josefa Kořenského a česká společnost v Americe v roce 1893 . Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2019, 11(1-2), 114-149. DOI: https://doi.org/10.37520/muscz.2019.004. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/11-1-2/antonin-dvorak-v-zapiscich-cestovatele-josefa-korenskeho-a-ceska-spolecnost-v-americe-v-roce-1893
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2019/11/1-2

The article is based primarily on Josef Kořenský’s travelogue and diary, and in broader historical contexts it reports on Kořenský’s contacts with Antonín Dvořák in Prague in the 1870s and ’80s and in New York, where the two men met in late May and early June of 1893. There is a detailed description of the voyage to America, including the realities of ocean crossings and information about Dvořák’s family. There are also introductions of other figures from the circle of Czech artists and intellectuals in New York at the time, such as Alfred Baštýř, who took stereoscopic photographs of the Dvořák family, and the violinist Karel Ondříček. The connections between Kořenský’s journey to America and the Czech patriotic milieu also receive attention.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím