Lynx, nová série

Recenzovaný časopis Lynx, n. s. uveřejňuje odborná sdělení ze všech oblastí mammalogického výzkumu. Vychází od roku 1959 a publikuje texty v jazyce českém, slovenském a anglickém. Časopis je zahrnut v databázi EBSCO.

Aktuální číslo

2023/54/1

ISSN: 0024-7774 (print), 1804-6460 (online)
Vedoucí redaktor: Benda Petr


Čísla