Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series

Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series je recenzovaný odborný časopis vycházející od roku 1827. Řídí se pravidly publikační etiky vypracovanými Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org). Je zahrnut v databázi EBSCO.

Aktuální číslo

2020/189/1

ISSN: 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor: RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)


Čísla