2023/192/1

ISSN : 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor : RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)

Zranění a onemocnění skeletu jako důkaz ošetřovatelské péče z období existence Sázavského kláštera

Bioarchaeology provides many insights into the possible influences of socio-economic structure on everyday life and some aspects of human health for which we have no written records. Our interest is in the burial sites of the Sázava Monastery, which are placed in a wide time span from its foundation…

Řeka Ohře ve světle vědeckých a praktických rybářských aktivit Antonína Friče realizovaných v rámci záchranné akce na zvýšení populace lososa obecného (Salmo salar) v řekách na území Čech v poslední třetině 19. století

The present study addresses the previously neglected activities of Professor Dr Antonín Frič (1832–1913) from the Museum of the Kingdom of Bohemia (now the National Museum, Prague), realised for the purposes of fisheries development as part of the protective actions in the 1870s through the 1890s to…

Emanuel Bořický – petrograf, mineralog a kustod Musea království Českého

Emanuel Bořický (*11 December 1840 Milín, †27 January 1881 Prague) was a prominent Czech petrologist and mineralogist, professor at Charles University in Prague and custodian of the mineralogical collections of the National Museum in Prague. Ha was the first in Bohemia who systematically used a…