2023/192/1

ISSN : 1802-6842 (print), 1802-6850 (electronic)
Vedoucí redaktor : RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D. (Národní muzeum; Geol. ústav AV ČR, v.v.i.)

Zranění a onemocnění skeletu jako důkaz ošetřovatelské péče z období existence Sázavského kláštera

Bioarchaeology provides many insights into the possible influences of socio-economic structure on everyday life and some aspects of human health for which we have no written records. Our interest is in the burial sites of the Sázava Monastery, which are placed in a wide time span from its foundation…