Museum Presentation. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 378 s. ISBN 978-80-244-5522-8.

Stránky 77-80
DOI 10.37520/mmvp.2019.016
Typ článku Recenze
Citace RUTAR, Václav. Museum Presentation. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. 378 s. ISBN 978-80-244-5522-8. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce Praha: Národní muzeum, 2019, 57(2), 77-80. DOI: https://doi.org/10.37520/mmvp.2019.016. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-2/museum-presentation-olomouc-univerzita-palackeho-v-olomouci-2018-378-s-isbn-978-80-244-5522-8
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2019/57/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím