Abstrakty publikovaných článků v němčině

Stránky 81-83
Citace , . Abstrakty publikovaných článků v němčině. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2019, 57(2), 81-83. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/57-2/abstrakty-publikovanych-clanku-v-nemcine
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2019/57/2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím