Památník Jakuba z Zinnenburku – průzkum a restaurování

Stránky 55-65
Citace PAVLOVSKÁ, Radka a SLOVIK, Radomír. Památník Jakuba z Zinnenburku – průzkum a restaurování. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2015, 53(1), 55-65. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/53-1/pamatnik-jakuba-z-zinnenburku-pruzkum-a-restaurovani
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2015/53/1

This article deals with the conservation of a manuscript from the National Museum Archive’s collections – an early 17th century noble Album amicorum (Friendships album). The physical condition of the album before conservation treatment was dire. Serious deterioration of paper caused by the leaking of a harmfull liquid occured. In this report the preconservation survey and analysis carried out are described, and the main steps of the conservation treatment explained.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím