Restaurování plastiky z papírmašé

Stránky 45-54
Citace ŠIKOLOVÁ, Kateřina a KOPECKÁ, Veronika. Restaurování plastiky z papírmašé. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2015, 53(1), 45-54. ISSN 1803-0386. Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/53-1/restaurovani-plastiky-z-papirmase
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce | 2015/53/1

This article deals with the conservation of artworks containing papier-mâché. It presents example of complete restoration of a combined artwork – God’s grave from Valašské museum in nature. The process of conservation also contained wide research of literature that covered the theme of God’s grave and provide analogies to the restored artwork. The aim of research was also to cover the issue of the restoration of papier-mâché.

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím