"Tausendmal Dank! / Tisíceré díky!" (Antonín Dvořák Emilu Krausemu)

Stránky 56-77
Citace TAUEROVÁ, Jarmila. "Tausendmal Dank! / Tisíceré díky!" (Antonín Dvořák Emilu Krausemu). Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 56-77. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/tausendmal-dank-tisicere-diky-antonin-dvorak-emilu-krausemu
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím