Novinář a recenzent Otakar Šourek (První zpráva o připravovaném inventáři)

Stránky 78-84
Citace NOVÁ, Kateřina. Novinář a recenzent Otakar Šourek (První zpráva o připravovaném inventáři). Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 78-84. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/novinar-a-recenzent-otakar-sourek-prvni-zprava-o-pripravovanem-inventari
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím