Korespondence Antonína Dvořáka neobsažená v souborné kritické edici

Stránky 47-55
Citace BEVERIDGE, David R.. Korespondence Antonína Dvořáka neobsažená v souborné kritické edici. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 47-55. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/korespondence-antonina-dvoraka-neobsazena-v-souborne-kriticke-edici
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím