Hudební učebnice z 16. století v Českém muzeu hudby

Stránky 125-139
Citace ŠTEFANCOVÁ, Dagmar. Hudební učebnice z 16. století v Českém muzeu hudby. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 125-139. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/hudebni-ucebnice-z-16-stoleti-v-ceskem-muzeu-hudby
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím