Umělecké kontakty Jana Ludevíta Procházky

Stránky 85-124
Citace VOJTĚŠKOVÁ, Jana. Umělecké kontakty Jana Ludevíta Procházky. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 85-124. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/umelecke-kontakty-jana-ludevita-prochazky
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím