Lesní roh Václava Františka Červeného ze sbírky Ondřeje Horníka

Stránky 140-150
Citace KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta a IBL, František. Lesní roh Václava Františka Červeného ze sbírky Ondřeje Horníka. Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby . Praha: Národní muzeum, 2011, 3(1-2), 140-150. ISSN 1803-7828 (Print), 2533-5634 (Online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/maehmhjotcmom/3-1-2/lesni-roh-vaclava-frantiska-cerveneho-ze-sbirky-ondreje-hornika
Musicalia. Journal of the Czech Museum of Music / Časopis Českého muzea hudby | 2011/3/1-2

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím