Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalu-sitových pegmatitech moldanubika

Stránky 250-252
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím