Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalu-sitových pegmatitech moldanubika

Pages 250-252
Citation VRÁNA, Stanislav. Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalu-sitových pegmatitech moldanubika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2000, 8(1), 250-252. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/8-1/margarit-a-sekundarni-korund-v-andalusitovem-pegmatitu-u-benesova-nad-cernou-dusledky-pro-interpretaci-vzniku-korundu-v-andalu-sitovych-pegmatitech-moldanubika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Share on Social Networks
Rozumím