Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk)

Stránky 253-256
Citace ZIMÁK, Jiří a NOVOTNÝ, Pavel. Nerosty puklinové asociace v žilách aplitu v lomu Zbová u Bohutína (okres Šumperk). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 253-256. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/nerosty-puklinove-asociace-v-zilach-aplitu-v-lomu-zbova-u-bohutina-okres-sumperk
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím