Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic

Stránky 241-249
Citace ŠREIN, Vladimír, ŠREINOVÁ, Blanka, LANGROVÁ, Anna a ŠŤASTNÝ, Martin. Minerály porcelanitů vrchu Čeřovka u Jičína a Kunětické hory u Pardubic. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2000, 8(1), 241-249. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/8-1/mineraly-porcelanitu-vrchu-cerovka-u-jicina-a-kuneticke-hory-u-pardubic
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2000/8/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím