Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Stránky 120 - 122
Citace MALÍKOVÁ, Radana, TOEGEL, Vlastimil a PAULIŠ, Petr. Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(1), 120 - 122. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-1/eulytin-z-loziska-uranovych-rud-zalesi-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím