Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika)

Pages 120 - 122
Citation MALÍKOVÁ, Radana, TOEGEL, Vlastimil a PAULIŠ, Petr. Eulytin z ložiska uranových rud Zálesí v Rychlebských horách (Česká republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2014, 22(1), 120 - 122. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/22-1/eulytin-z-loziska-uranovych-rud-zalesi-v-rychlebskych-horach-ceska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Full Text of the Article

Full Text of the Article

Share on Social Networks
Rozumím