Výskyt tetradymitu a telurobizmutitu pri Pukanci, Štiavnické vrchy (Slovenská republika)

Stránky 115 - 119
Citace ŽITŇAN, Peter, TUČEK, Peter, MACEK, Ivo, SEJKORA, Jiří a ŠTEVKO, Martin. Výskyt tetradymitu a telurobizmutitu pri Pukanci, Štiavnické vrchy (Slovenská republika). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2014, 22(1), 115 - 119. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/22-1/vyskyt-tetradymitu-a-telurobizmutitu-pri-pukanci-stiavnicke-vrchy-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím