Výskyt tetradymitu a telurobizmutitu pri Pukanci, Štiavnické vrchy (Slovenská republika)

Stránky 115 - 119
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2014/22/1

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílejte nás na sociálních sítích
Rozumím