Polykras-(Y), uranpolykras a Ti-Nb-Ta-Fe minerál v kremenných žilách a exokontaktných zónách gemerika, Slovenské rudohorie

Stránky 14-24
Citace CHUDÍK, Peter, BAČÍK, Peter, MALACHOVSKÝ, Pavol, UHER, Pavel a ŠTEVKO, Martin. Polykras-(Y), uranpolykras a Ti-Nb-Ta-Fe minerál v kremenných žilách a exokontaktných zónách gemerika, Slovenské rudohorie. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2009, 17(1), 14-24. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/17-1/polykras-y-uranpolykras-a-ti-nb-ta-fe-mineral-v-kremennych-zilach-a-exokontaktnych-zonach-gemerika-slovenske-rudohorie
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2009/17/1

Accessory polycrase-(Y), uranopolycrase and rutile-like Ti,Nb,Ta,Fe-mineral have been identified in quartz and quartz albitite veins, and silicified phyllites in exocontact zones of tin-bearing granites of the Spiš-Gemer region, Slovak Ore Mountains, eastern Slovakia. Polycrase-(Y) is partly replaced by uranopolycrase and locally also by the Ti,Nb,Ta,Fephase. XRD investigation indicates partly metamict state of the polycrase-(Y) to uranopolycrase. EMPA compositions show wide variations in Y+REE, U+Th, Ca, Ti and Nb+Ta concents and a possible presence of Ca(U,Th)(Y,REE)-2, (U,Th)Ti(Y,REE)-1(Nb,Ta)-1, Ca(Nb,Ta)(Y,REE)-1Ti-1, and Ca(Nb,Ta)2(U,Th)-1Ti-2 substitution mechanisms. The minerals originated probably during post-magmatic to hydrothermal stage of the granite evolution in F-rich fluid regime.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím