Klebelsbergit Sb4O4(OH)2SO4 z Au-Ag ložiska Kremnica, Slovenská republika

Stránky 25-28
Citace BÁLINTOVÁ, Tímea, BAČÍK, Peter, OZDÍN, Daniel a ŠTEVKO, Martin. Klebelsbergit Sb4O4(OH)2SO4 z Au-Ag ložiska Kremnica, Slovenská republika. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2009, 17(1), 25-28. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/17-1/klebelsbergit-sb4o4oh2so4-z-au-ag-loziska-kremnica-slovenska-republika
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2009/17/1

Rare supergene antimony sulphate klebelsbergite was found in the abandoned mine adit at 1st vein system of the Kremnica epithermal Au-Ag deposit, Slovak Republic. It forms yellow or white radial and spherical aggregates up to 3 mm, which are consisted of tabular and acicular crystals. Aggregates of klebelsbergite form crusts on the weathered stibnite. The unit-cell parameters of klebelsbergite are a = 5.7596 (6), b = 11.2678 (11), c = 14.8576 (9) Å and V = 964.24 (12) Å3. Klebersbergite consists of major elements Sb, S and O exclusively as shown by qualitative chemical analysis. Klebelsbergite is a product of (sub)recent weathering of stibnite in acid environment of the mine adit.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím