Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru

Stránky 68-71
Citace ZIMÁK, Jiří a NOVOTNÝ, Pavel. Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(1), 68-71. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-1/mineralizace-alpskeho-typu-se-sulfidy-w-rutilem-a-pevnym-uhlovodikem-z-olovene-stoly-ve-zlatohorskem-rudnim-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/1

Fragments of quartzite with Alpine-type veins were found in the dump material of the Olověná Adit in the Zlaté Hory Ore District. Alpine-type veins in question consist mainly of quartz with minor albite, chlorite (clinochlore), muscovite, rutile (with up to 4.16 wt. % of WO3), apatite-(CaF) and sulphides. Sulphide minerals include in decreasing order of relative abundance: pyrite, galena, chalcopyrite, and sphalerite. Asphalt-like black hard hydrocarbone was found in cavities and it even replaces albite! It is quite possible that the origin of the studied Alpine-type mineralisation is connected with fluids derived from Lower Carboniferous formations of siliciclastics outcropping east of the Zlaté Hory ore district.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím