Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka

Stránky 65-67
Citace NOVOTNÝ, Pavel a ZIMÁK, Jiří. Křemen-turmalínová žíla s apatitem-(CaF) z Babic u Šternberka. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2008, 16(1), 65-67. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/16-1/kremen-turmalinova-zila-s-apatitem-caf-z-babic-u-sternberka
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2008/16/1

Hydrothermal veins composed of quartz, calcite and tourmaline of schorl-dravite series are known from many localities in the Šternberk-Horní Benešov Belt, Vrbno Group and Konice-Mladeč Belt in the NE part of the Bohemian Massif. The veins are interpreted to have formed from fluids related to sub-seafloor hydrothermal systems in Devonian. In the southernmost part of the Šternberk-Horní Benešov Belt, fragments of quartz-calcite-tourmaline veins are very abundant at locality Babice. Apatite-(CaF) was found in a sole fragment of hydrothermal vein as white fan-shaped aggregates coating cavities after leached calcite (up to 0.7 mm thick crusts), and as up to 0.2 mm thick veinlets crosscutting quartz and tourmaline.

Kompletní článek

Kompletní článek

Sdílení na sociálních sítích
Rozumím