Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou

Stránky 173-177
Citace RENÉ, Miloš. Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 173-177. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/dvojslidne-granity-moldanubickeho-batolitu-v-oblasti-mezi-humpolcem-a-jihlavou
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím