Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný „vrt“ do podloží křídy

Stránky 169-173
Citace OPLETAL, Mojmír a FEDIUK, Ferry. Bazaltoidní explozivní brekcie s xenolity u Kytlice v okrese Česká Lípa - hlubinný „vrt“ do podloží křídy. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 169-173. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/bazaltoidni-explozivni-brekcie-s-xenolity-u-kytlice-v-okrese-ceska-lipa-hlubinny-vrt-do-podlozi-kridy
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím