Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou

Pages 173-177
Citation RENÉ, Miloš. Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2003, 11(1), 173-177. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/11-1/dvojslidne-granity-moldanubickeho-batolitu-v-oblasti-mezi-humpolcem-a-jihlavou
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Share on Social Networks
Rozumím