Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše)

Stránky 177-183
Citace SEJKORA, Jiří, ČEJKA, Jiří a PAULIŠ, Petr. Vzácný fosfát olova a uranylu - dewindtit z uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 177-183. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/vzacny-fosfat-olova-a-uranylu-dewindtit-z-uranoveho-rudniho-vyskytu-ryzoviste-u-harrachova-krkonose
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím