Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru

Stránky 154-159
Citace LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 154-159. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/charakteristika-vyskytu-gudmunditu-v-pribramskem-uran-polymetalickem-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím