Koninckit, evansit, vashegyit a volborthit z Kocihy u Rimavské Soboty (Slovensko)

Stránky 159-166
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím