Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku

Stránky 152-153
Citace KUČERA, Jan, SLOBODNÍK, Marek a KADLUBEC, Josef. Nové výskyty minerálů na polymetalických žilách Nízkého Jeseníku. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2003, 11(1), 152-153. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/11-1/nove-vyskyty-mineralu-na-polymetalickych-zilach-nizkeho-jeseniku
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím