Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru

Pages 154-159
Citation LITOCHLEB, Jiří, SEJKORA, Jiří a ŠREIN, Vladimír. Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2003, 11(1), 154-159. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/11-1/charakteristika-vyskytu-gudmunditu-v-pribramskem-uran-polymetalickem-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2003/11/1Share on Social Networks
Rozumím