Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru

Stránky 283-289
Citace SEJKORA, Jiří, LITOCHLEB, Jiří, Václav, ZEMEK. Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 10, 10(1), 283-289. DOI: https://doi.org/. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online).Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/prispevek-k-chemickemu-slozeni-rudnich-mineralu-jizni-casti-kutnohorskeho-rudniho-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím