Rabejacit z Předbořic

Stránky 279-282
Citace SEJKORA, Jiří, ČEJKA, Jiří a NOVOTNÁ, Miroslava. Rabejacit z Předbořic. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 279-282. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/rabejacit-z-predboric
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím