Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru

Pages 283-289
Citation SEJKORA, Jiří, LITOCHLEB, Jiří a ZEMEK, Václav. Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 283-289. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/prispevek-k-chemickemu-slozeni-rudnich-mineralu-jizni-casti-kutnohorskeho-rudniho-reviru
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím