Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit

Stránky 290-293
Citace ŠREIN, Vladimír a PAŽOUT, Richard. Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 290-293. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/prispevek-k-mineralogii-kutnohorskeho-rudniho-reviru-mn-magnetit-cr-muskovit-chromit
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím