Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů

Stránky 201-203
Citace FEDIUK, Ferry. Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2002, 10(1), 201-203. ISSN 1211-0329 (print) 1804-6495 (online). Dostupné také z: https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/bmpholnrhmvp/10-1/odkaz-oldricha-pacaka-pro-poznani-ceskych-mladopaleozoickych-vulkanitu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Sdílení na sociálních sítích
Rozumím