Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů

Pages 201-203
Citation FEDIUK, Ferry. Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Prague: National Museum, 2002, 10(1), 201-203. ISSN 1211-0329 (print), 1804-6495 (online). Also available from: https://publikace.nm.cz/en/periodicals/bmpholnrhmvp/10-1/odkaz-oldricha-pacaka-pro-poznani-ceskych-mladopaleozoickych-vulkanitu
Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze | 2002/10/1Share on Social Networks
Rozumím